Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Kawanishi, Hide

9
Kawanishi, Hide

10
Kawanishi, Hide

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Koizumi, Kishio

14
Koizumi, Kishio

15
Koizumi, Kishio

16
Koizumi, Kishio

17
Koizumi, Kishio

18
Koizumi, Kishio

19
Azechi, Umetar˘

20
Azechi, Umetar˘

21
Onchi, K˘shir˘

22
Onchi, K˘shir˘

23
Onchi, K˘shir˘

24
Sasajima, Kihei

25
Sasajima, Kihei

26
Yamada, Akiyo

27
Nakayama, Tadashi

28
Id˘, Masao

29
Maeda, Masao

30
Maeda, Masao

31
Konishi, Seiichir˘

32
Maki, Haku

33
Kristensen, Tom

34
Hashimoto, Okiie

35
Hashimoto, Okiie

36
Hashimoto, Okiie

37
Hashimoto, Okiie

38
Hashimoto, Okiie

39
Munakata, Shik˘

40
Ono, Tadashige

41
Ono, Tadashige

42
Ono, Tadashige

43
Ono, Tadashige

44
Ono, Tadashige

45
Ono, Tadashige

46
Ono, Tadashige

47
Ono, Tadashige

48
Ono, Tadashige

49
Ono, Tadashige

50
Ono, Tadashige

51
Ono, Tadashige

52
Ono, Tadashige

53
Ono, Tadashige

54
Ono, Tadashige

55
Kitaoka, Fumio

56
Kitaoka, Fumio

57
Kitaoka, Fumio

58
Kitaoka, Fumio

59
Kitaoka, Fumio

60
Matsubara, Naoko

61
Yamaguchi, Susumu

62
Tokuriki, Tomikichir˘

63
Tokuriki, Tomikichir˘

64
Tokuriki, Tomikichir˘

65
Tokuriki, Tomikichir˘

66
Nagase, Yoshi(r)o

67
Rome, Joshua

68
Asaga, Manjir˘

69
Watanabe, Yuji

70
Nakagawa, Isaku

71
Yamataka, Noboru

72
Yamataka, Noboru

73
Yamataka, Noboru

74
Yamataka, Noboru

75
Yamataka, Noboru

76
Yamataka, Noboru

77
Yamataka, Noboru

78
Yamataka, Noboru

79
Yamataka, Noboru

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Homma, Rie

85
Homma, Rie

86
Homma, Rie

87
Homma, Rie

88
Homma, Rie

89
Homma, Rie

90
Homma, Rie

91
Homma, Rie

92
Homma, Rie

93
Asada, Benji

94
Asano, Yuichi

95
Asano, Yuichi

96
Asano, Yuichi

97
Asano, Yuichi

98
Asano, Yuichi

99
Asano, Yuichi

100
Asano, Yuichi

101
Asano, Yuichi

102
Asano, Yuichi

103
Asano, Yuichi

104
Asano, Yuichi

105
Asano, Yuichi

106
Maeda, T˘shir˘

107
Sekino, Jun'ichir˘

108
Tagawa, Ken

109
Tagawa, Ken

110
Katsuhira, Tokushi

111
Katsuhira, Tokushi

112
Katsuhira, Tokushi

113
Nara, Enami

114
Nara, Enami

115
Nara, Enami

116
Nara, Enami

117
Shima, Tamami

118
Suwa, Kanenori

119
Fujimori, Shizuo

120
Asahi, Masahide

121
Yamaguchi, Gen

122
Yamaguchi, Gen

123
Yamaguchi, Gen

124
Yamaguchi, Gen

125
Tsukamoto, Tetsu

126
Morita, Tsunetomo

127
Various

128
Various

129
Various

130
Takada, Kazuo

131
Takagi, Shir˘

132
Kat˘, Yasu

133
Tsuruta, Gor˘

134
Ishii, Ry˘suke

135
Shimizu, Masahiro

136
Shimizu, Masahiro

137
Shimizu, Masahiro

138
Shimizu, Masahiro

139
Hatsuyama, Shigeru

140
Hirakawa, Seiz˘

141
Shibuya, Osamu (澁谷修)

142
Sait˘, Kimiko

143
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

144
Kamei, T˘bei

145
Minami, Kunz˘

146
Homma, Yoichir˘

147
Taninaka, Yasunori

148
Taninaka, Yasunori

149
Katase, Kazuhiro

150
Katase, Kazuhiro

151
Katase, Kazuhiro

152
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

153
Ohtsu, Kazuyuki

154
It˘, Kennosuke

155
It˘, Kennosuke

156
Koga, Misao

157
Inatsugi, Junz˘

158
Takahashi, Shin'ichi

159
Fukami, Gashu

160
Fukami, Gashu

161
Fukami, Gashu

162
Fukami, Gashu

163
Fukami, Gashu

164
Fukami, Gashu

165
Fukami, Gashu

166
Fukami, Gashu

167
Fukami, Gashu

168
Fukami, Gashu

169
Fukami, Gashu

170
Fukami, Gashu

171
Fukami, Gashu

172
Fukami, Gashu

173
Fukami, Gashu

174
Fukami, Gashu

175
Fukami, Gashu

176
Fukami, Gashu

177
Fukami, Gashu

178
Fukami, Gashu

179
Fukami, Gashu

180
Fukami, Gashu

181
Fukami, Gashu

182
Fukami, Gashu

183
Fukami, Gashu

184
Fukami, Gashu

185
Fukami, Gashu

186
Fukami, Gashu

187
Fukami, Gashu

188
Fukami, Gashu

189
Fukami, Gashu

190
Fukami, Gashu

191
Dantsuka, Gyor˘

192
Sewai, Koichi

193
Tanaka, Kuniz˘

194
Tanaka, Kuniz˘

195
Tanaka, Kuniz˘

196
Tanaka, Kuniz˘

197
Ueda, Yoshifumi

198
Ueda, Yoshifumi

199
Ueda, Yoshifumi

200
Ueda, Yoshifumi

201
Ueda, Yoshifumi

202
Ueda, Yoshifumi

203
Ueda, Yoshifumi

204
Ueda, Yoshifumi

205
Ueda, Yoshifumi

206
Ueda, Yoshifumi

207
Kobayashi, Haruki 小林春規

208
Kobayashi, Haruki 小林春規

209
Kobayashi, Haruki 小林春規

210
Kobayashi, Haruki 小林春規

211
Kobayashi, Haruki 小林春規

212
Enami, Shir˘

213
Enami, Shir˘

214
Enami, Shir˘

215
Enami, Shir˘

216
Enami, Shir˘

217
Enami, Shir˘

218
Binnie, Paul

219
Binnie, Paul

220
Binnie, Paul

221
Colyer, Ted

222
Nakanishi, Toshika

223
Nakanishi, Yoshio

224
Shimizu Tōru

225
Shimizu Tōru

226
Shimizu Tōru

227
Shimizu Tōru

228
Morimura, Ray

229
Unidentified

230
Kawakami, Sumio

231
Kawakami, Sumio

232
Hagiwara, Hideo

233
Inagaki, Tomoo

234
Inagaki, Tomoo

235
Inagaki, Tomoo

236
Inagaki, Tomoo

237
Maekawa, Senpan

238
Maekawa, Senpan

239
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art