Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
BACKGROUNDS
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Kawanishi, Hide

7
Kawanishi, Hide

8
Kawanishi, Hide

9
Kawanishi, Hide

10
Kawanishi, Hide

11
Koizumi, Kishio

12
Koizumi, Kishio

13
Koizumi, Kishio

14
Koizumi, Kishio

15
Koizumi, Kishio

16
Koizumi, Kishio

17
Azechi, Umetar˘

18
Azechi, Umetar˘

19
Onchi, K˘shir˘

20
Onchi, K˘shir˘

21
Onchi, K˘shir˘

22
Sasajima, Kihei

23
Sasajima, Kihei

24
Nakayama, Tadashi

25
Id˘, Masao

26
Maeda, Masao

27
Maeda, Masao

28
Maki, Haku

29
Kristensen, Tom

30
Hashimoto, Okiie

31
Hashimoto, Okiie

32
Hashimoto, Okiie

33
Hashimoto, Okiie

34
Hashimoto, Okiie

35
Ono, Tadashige

36
Ono, Tadashige

37
Ono, Tadashige

38
Ono, Tadashige

39
Ono, Tadashige

40
Ono, Tadashige

41
Ono, Tadashige

42
Ono, Tadashige

43
Ono, Tadashige

44
Ono, Tadashige

45
Ono, Tadashige

46
Ono, Tadashige

47
Ono, Tadashige

48
Ono, Tadashige

49
Ono, Tadashige

50
Ono, Tadashige

51
Ono, Tadashige

52
Kitaoka, Fumio

53
Kitaoka, Fumio

54
Kitaoka, Fumio

55
Kitaoka, Fumio

56
Kitaoka, Fumio

57
Matsubara, Naoko

58
Yamaguchi, Susumu

59
Tokuriki, Tomikichir˘

60
Tokuriki, Tomikichir˘

61
Tokuriki, Tomikichir˘

62
Tokuriki, Tomikichir˘

63
Tokuriki, Tomikichir˘

64
Tokuriki, Tomikichir˘

65
Nagase, Yoshi(r)o

66
Asaga, Manjir˘

67
Watanabe, Yuji

68
Nakagawa, Isaku

69
Yamataka, Noboru

70
Yamataka, Noboru

71
Yamataka, Noboru

72
Yamataka, Noboru

73
Yamataka, Noboru

74
Yamataka, Noboru

75
Yamataka, Noboru

76
Yamataka, Noboru

77
Yamataka, Noboru

78
Homma, Rie

79
Homma, Rie

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Homma, Rie

85
Homma, Rie

86
Homma, Rie

87
Homma, Rie

88
Homma, Rie

89
Homma, Rie

90
Homma, Rie

91
Asada, Benji

92
Asano, Yuichi

93
Asano, Yuichi

94
Asano, Yuichi

95
Asano, Yuichi

96
Asano, Yuichi

97
Asano, Yuichi

98
Asano, Yuichi

99
Asano, Yuichi

100
Asano, Yuichi

101
Asano, Yuichi

102
Asano, Yuichi

103
Asano, Yuichi

104
Maeda, T˘shir˘

105
Sekino, Jun'ichir˘

106
Sekino, Jun'ichir˘

107
Sekino, Jun'ichir˘

108
Sekino, Jun'ichir˘

109
Sekino, Jun'ichir˘

110
Sekino, Jun'ichir˘

111
Tagawa, Ken

112
Tagawa, Ken

113
Katsuhira, Tokushi

114
Katsuhira, Tokushi

115
Nara, Enami

116
Nara, Enami

117
Nara, Enami

118
Nara, Enami

119
Shima, Tamami

120
Suwa, Kanenori

121
Fujimori, Shizuo

122
Fujimori, Shizuo

123
Asahi, Masahide

124
Asahi, Masahide

125
Asahi, Masahide

126
Asahi, Masahide

127
Yamaguchi, Gen

128
Yamaguchi, Gen

129
Yamaguchi, Gen

130
Tsukamoto, Tetsu

131
Morita, Tsunetomo

132
Various

133
Various

134
Various

135
Various

136
Various

137
Takagi, Shir˘

138
Kat˘, Yasu

139
Kat˘, Yasu

140
Tsuruta, Gor˘

141
Ishii, Ry˘suke

142
Shimizu, Masahiro

143
Shimizu, Masahiro

144
Shimizu, Masahiro

145
Shimizu, Masahiro

146
Hatsuyama, Shigeru

147
Hirakawa, Seiz˘

148
Shibuya, Osamu (澁谷修)

149
Sait˘, Kimiko

150
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

151
Kamei, T˘bei

152
Minami, Kunz˘

153
Homma, Yoichir˘

154
Taninaka, Yasunori

155
Taninaka, Yasunori

156
Katase, Kazuhiro

157
Katase, Kazuhiro

158
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

159
It˘, Kennosuke

160
It˘, Kennosuke

161
Koga, Misao

162
Inatsugi, Junz˘

163
Takahashi, Shin'ichi

164
Fukami, Gashu

165
Fukami, Gashu

166
Fukami, Gashu

167
Fukami, Gashu

168
Fukami, Gashu

169
Fukami, Gashu

170
Fukami, Gashu

171
Fukami, Gashu

172
Fukami, Gashu

173
Fukami, Gashu

174
Fukami, Gashu

175
Fukami, Gashu

176
Fukami, Gashu

177
Fukami, Gashu

178
Fukami, Gashu

179
Fukami, Gashu

180
Fukami, Gashu

181
Fukami, Gashu

182
Fukami, Gashu

183
Fukami, Gashu

184
Fukami, Gashu

185
Fukami, Gashu

186
Fukami, Gashu

187
Fukami, Gashu

188
Fukami, Gashu

189
Fukami, Gashu

190
Fukami, Gashu

191
Fukami, Gashu

192
Fukami, Gashu

193
Fukami, Gashu

194
Fukami, Gashu

195
Fukami, Gashu

196
Dantsuka, Gyor˘

197
Tanaka, Kuniz˘

198
Tanaka, Kuniz˘

199
Tanaka, Kuniz˘

200
Tanaka, Kuniz˘

201
Ueda, Yoshifumi

202
Ueda, Yoshifumi

203
Ueda, Yoshifumi

204
Ueda, Yoshifumi

205
Ueda, Yoshifumi

206
Ueda, Yoshifumi

207
Ueda, Yoshifumi

208
Ueda, Yoshifumi

209
Ueda, Yoshifumi

210
Ueda, Yoshifumi

211
Kobayashi, Haruki 小林春規

212
Kobayashi, Haruki 小林春規

213
Kobayashi, Haruki 小林春規

214
Kobayashi, Haruki 小林春規

215
Kobayashi, Haruki 小林春規

216
Enami, Shir˘

217
Enami, Shir˘

218
Enami, Shir˘

219
Enami, Shir˘

220
Enami, Shir˘

221
Enami, Shir˘

222


223
Binnie, Paul

224
Binnie, Paul

225
Binnie, Paul

226
Nakanishi, Yoshio

227
Shimizu Tōru

228
Shimizu Tōru

229
Shimizu Tōru

230
Shimizu Tōru

231
Shimizu Tōru

232
Shimizu Tōru

233
Shimizu Tōru

234
Unno, Mitsuhiro

235
Unidentified

236
Unidentified

237
Unidentified

238
Unidentified

239
Kawakami, Sumio

240
Kawakami, Sumio

241
Kawakami, Sumio

242
Kawakami, Sumio

243
Mori, Yoshitoshi

244
Inagaki, Tomoo

245
Inagaki, Tomoo

246
Inagaki, Tomoo

247
Maekawa, Senpan

248
Maekawa, Senpan

249
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art