Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Latest acquisitions

Prints

1
Onchi, K˘shir˘

2
Oda, Kazuma

3
Suwa, Kanenori

4
Komura, Settai

5
Kawanishi, Hide

6
Kawanishi, Hide

7
Kawanishi, Hide

8
Kawanishi, Hide

9
Maki, Haku

10
Nagase, Yoshi(r)o

11
Nagase, Yoshi(r)o

12
Yamanaka, Kod˘

13
Hashimoto, Okiie

14
Oda, Kazuma

15
Tanabe, Itaru

16
Maekawa, Senpan

17
Hagiwara, Hideo

18
Id˘, Masao

19
Id˘, Masao

20
Hagiwara, Hideo

21
Kasamatsu, Shir˘

22
Shimizu, Masahiro

23
Ishida, Waka

24
Taki, Shűsui (瀧 秀水)

25
Takasawa, Keiichi

26
Oda, Kazuma

27
It˘, Shinsui

28
Morikane, Narita

Paintings

Drawings

Further suggestions

1
Id˘, Masao

2
Binnie, Paul

3
Kotozuka, Eiichi

4
Norikane, Hiroto

5
K˘itsu, Tsuchiya

6
Takahashi, Ushio

7
Mori, Yoshitoshi

8
Azechi, Umetar˘

9
Maeda, Masao

10
Yamataka, Noboru

11
Kume, K˘ichi

12
Kawashima, Tatsuo

13
Nishida, Tadashige

14
Ohtsu, Kazuyuki

15
Ohtsu, Kazuyuki

16
Nakanishi, Toshika


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art