Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Latest acquisitions

Prints

1
Ono, Tadashige

2
Binnie, Paul

3
Binnie, Paul

4
Hashiguchi, Goy˘

5
Azechi, Umetar˘

6
Kinoshita, Tomio

7
ďta, Masamitsu

8
ďta, Masamitsu

9
Shima, Tamami

10
Sekino, Jun'ichir˘

11
K˘itsu, Tsuchiya

12
Sh˘tei, Takahashi

13
Yamataka, Noboru

14
Atsushi, Nakao

15
Watanabe, Tairyu

16
Unidentified

17
It˘, Shinsui

18
Sait˘, Kiyoshi

19
Sait˘, Kiyoshi

20
Yoshida, Yoshihiko

21
Shimozawa, Kihachir˘

22
Oda, Kazuma

23
Ono, Tadashige

24
Maeda, T˘shir˘

25
Hamanishi, Katsunori

26
Ishii, Hakutei

27
Ono, Tadashige

28
Sh˘un, Yamamoto

Paintings

Drawings

Further suggestions

1
Kitano, Tsunetomi

2
Tanaka, Ryohei

3
Ogasawara, Ken'yű

4
Sano, Seiji

5
Brayer, Sarah

6
Urushibara, Mokuchű

7
Oda, Mayumi

8
Onchi, K˘shir˘

9
Yamaguchi, Gen

10
Mori, D˘shun

11
Kawada, Kan

12
Tanaka, Ky˘kichi

13
Harris, Frederick

14
Kinouchi, Yoshi 木内 克

15
Toshikata, Mizuno

16
Wada, Sanz˘


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art