Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Hiratsuka, Un'ichi

11
Hiratsuka, Un'ichi

12
Hiratsuka, Un'ichi

13
Hiratsuka, Un'ichi

14
Kawanishi, Hide

15
Kawanishi, Hide

16
Kawanishi, Hide

17
Kawanishi, Hide

18
Kawanishi, Hide

19
Kawanishi, Hide

20
Koizumi, Kishio

21
Koizumi, Kishio

22
Koizumi, Kishio

23
Koizumi, Kishio

24
Koizumi, Kishio

25
Koizumi, Kishio

26
Azechi, Umetar˘

27
Onchi, K˘shir˘

28
Onchi, K˘shir˘

29
Onchi, K˘shir˘

30
Onchi, K˘shir˘

31
Onchi, K˘shir˘

32
Sasajima, Kihei

33
Sasajima, Kihei

34
Sasajima, Kihei

35
Sasajima, Kihei

36
Sasajima, Kihei

37
Sasajima, Kihei

38
Sasajima, Kihei

39
ďkubo, Yutaka

40
Miyao, Shigeo

41
Yamada, Akiyo

42
Nakayama, Tadashi

43
Id˘, Masao

44
Maeda, Masao

45
Maeda, Masao

46
Maeda, Masao

47
Maeda, Masao

48
Maeda, Masao

49
Konishi, Seiichir˘

50
Sait˘, Kiyoshi

51
Maki, Haku

52
Kristensen, Tom

53
Shimozawa, Kihachir˘

54
Shimozawa, Kihachir˘

55
Shimozawa, Kihachir˘

56
Hashimoto, Okiie

57
Hashimoto, Okiie

58
Hashimoto, Okiie

59
Hashimoto, Okiie

60
Hashimoto, Okiie

61
Hashimoto, Okiie

62
Munakata, Shik˘

63
Ono, Tadashige

64
Ono, Tadashige

65
Ono, Tadashige

66
Ono, Tadashige

67
Ono, Tadashige

68
Ono, Tadashige

69
Ono, Tadashige

70
Ono, Tadashige

71
Ono, Tadashige

72
Ono, Tadashige

73
Ono, Tadashige

74
Ono, Tadashige

75
Ono, Tadashige

76
Ono, Tadashige

77
Ono, Tadashige

78
Ono, Tadashige

79
Ono, Tadashige

80
Kasamatsu, Shir˘

81
Kitaoka, Fumio

82
Kitaoka, Fumio

83
Kitaoka, Fumio

84
Kitaoka, Fumio

85
Kitaoka, Fumio

86
Maeda, Morikazu

87
Matsubara, Naoko

88
Matsubara, Naoko

89
Yoshida, T˘shi

90
Yoshida, T˘shi

91
Yamaguchi, Susumu

92
Tokuriki, Tomikichir˘

93
Tokuriki, Tomikichir˘

94
Tokuriki, Tomikichir˘

95
Nakagawa, Isaku

96
Yamataka, Noboru

97
Yamataka, Noboru

98
Yamataka, Noboru

99
Homma, Rie

100
Homma, Rie

101
Homma, Rie

102
Homma, Rie

103
Homma, Rie

104
Homma, Rie

105
Homma, Rie

106
Homma, Rie

107
Homma, Rie

108
Homma, Rie

109
Homma, Rie

110
Homma, Rie

111
Homma, Rie

112
Asada, Benji

113
Asano, Yuichi

114
Asano, Yuichi

115
Asano, Yuichi

116
Asano, Yuichi

117
Asano, Yuichi

118
Asano, Yuichi

119
Asano, Yuichi

120
Asano, Yuichi

121
Asano, Yuichi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Asano, Yuichi

125
Maeda, T˘shir˘

126
Maeda, T˘shir˘

127
Maeda, T˘shir˘

128
Okamoto, Ryusei

129
Sekino, Jun'ichir˘

130
Tagawa, Ken

131
Tagawa, Ken

132
Tagawa, Ken

133
Takeda, Shintar˘

134
Katsuhira, Tokushi

135
Katsuhira, Tokushi

136
Kadowaki, Shun'ichi

137
Nara, Enami

138
Nara, Enami

139
Nara, Enami

140
Nara, Enami

141
Shima, Tamami

142
Suwa, Kanenori

143
Fujimori, Shizuo

144
Asahi, Masahide

145
Asahi, Masahide

146
Yamaguchi, Gen

147
Yamaguchi, Gen

148
Yamaguchi, Gen

149
Yamaguchi, Gen

150
Yamaguchi, Gen

151
Kodama, Takamura

152
Akiyama, Iwao

153
Tsukamoto, Tetsu

154
Morita, Tsunetomo

155
Ueno, Makoto

156
Various

157
Various

158
Various

159
Takada, Kazuo

160
Takagi, Shir˘

161
Mori, D˘shun

162
Mori, D˘shun

163
Mori, D˘shun

164
Tsuruta, Gor˘

165
Funasaka, Yoshisuke

166
Murayama, Kank˘

167
Ishii, Ry˘suke

168
Shimizu, Masahiro

169
Shimizu, Masahiro

170
Shimizu, Masahiro

171
Shimizu, Masahiro

172
Shimizu, Masahiro

173
Shimizu, Masahiro

174
Hayashi, Waichi

175
Hayashi, Waichi

176
Kume, K˘ichi

177
Hirakawa, Seiz˘

178
Suzuki, Atsuko

179
Sait˘, Kimiko

180
Sone, Kiyoharu

181
Sone, Kiyoharu

182
Sone, Kiyoharu

183
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

184
Shimizu, K˘ichi

185
Kuriyama, Shigeru

186
Minami, Kunz˘

187
Ito, Takayoshi

188
Ito, Takayoshi

189
Homma, Yoichir˘

190
Ebata, Yoshiichi

191
Taninaka, Yasunori

192
Taninaka, Yasunori

193
Katase, Kazuhiro

194
Katase, Kazuhiro

195
Nunomura, Shin'ichi

196
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

197
Sakamoto, Isamu

198
Sakamoto, Isamu

199
Ohtsu, Kazuyuki

200
It˘, Kennosuke

201
It˘, Kennosuke

202
Koga, Misao

203
Inatsugi, Junz˘

204
Takahashi, Shin'ichi

205
Fukami, Gashu

206
Fukami, Gashu

207
Fukami, Gashu

208
Fukami, Gashu

209
Fukami, Gashu

210
Fukami, Gashu

211
Fukami, Gashu

212
Fukami, Gashu

213
Fukami, Gashu

214
Fukami, Gashu

215
Fukami, Gashu

216
Fukami, Gashu

217
Fukami, Gashu

218
Fukami, Gashu

219
Fukami, Gashu

220
Fukami, Gashu

221
Fukami, Gashu

222
Fukami, Gashu

223
Fukami, Gashu

224
Fukami, Gashu

225
Fukami, Gashu

226
Fukami, Gashu

227
Fukami, Gashu

228
Fukami, Gashu

229
Fukami, Gashu

230
Fukami, Gashu

231
Fukami, Gashu

232
Fukami, Gashu

233
Fukami, Gashu

234
Fukami, Gashu

235
Dantsuka, Gyor˘

236
Izumida Koji

237
Tanaka, Kuniz˘

238
Tanaka, Kuniz˘

239
Tanaka, Kuniz˘

240
Tanaka, Kuniz˘

241
Yorozu, Tetsugor˘

242
Ueda, Yoshifumi

243
Ueda, Yoshifumi

244
Ueda, Yoshifumi

245
Ueda, Yoshifumi

246
Ueda, Yoshifumi

247
Ueda, Yoshifumi

248
Ueda, Yoshifumi

249
Ueda, Yoshifumi

250
Ueda, Yoshifumi

251
Ueda, Yoshifumi

252
Ueda, Yoshifumi

253
Ueda, Yoshifumi

254
Watanabe, Yoichi

255
Kobayashi, Haruki 小林春規

256
Kobayashi, Haruki 小林春規

257
Kobayashi, Haruki 小林春規

258
Kobayashi, Haruki 小林春規

259
Kobayashi, Haruki 小林春規

260
Enami, Shir˘

261
Enami, Shir˘

262
Enami, Shir˘

263
Enami, Shir˘

264
Kawashima, Tatsuo

265
Kawashima, Tatsuo

266
Binnie, Paul

267
Binnie, Paul

268
Binnie, Paul

269
Nakata, Kazuo

270
Kawada, Kan

271
Nakanishi, Toshika

272
Nakanishi, Yoshio

273
Unidentified

274
Kawakami, Sumio

275
Kawakami, Sumio

276
Inagaki, Tomoo

277
Inagaki, Tomoo

278
Inagaki, Tomoo

279
Inagaki, Tomoo

280
Maekawa, Senpan

281
Maekawa, Senpan

282
Maekawa, Senpan

283
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art